Hyvinvointiluento

Kattavia luentoja terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä aiheista

Hyvinvointiluennot / workshopit

Me haluamme opettaa miten tämän päivän valinnat vaikuttavat huomisen hyvinvointiin. Jo pienillä muutoksilla saadaan aikaan isoja vaikutuksia kokonaisvaltaiseen terveyteen. Muutosten näkeminen motivoi tekemään parempia valintoja tulevaisuudessa.

Hyvinvointiluentojen tarkoituksena on pysähtyä henkilökohtaisen hyvinvoinnin äärelle ja kehittää samalla koko työyhteisöä sekä työkykyjohtamisen taitoja.

Tietoa on saatavilla paljon, mutta meitä kiinnostaa, miten sitä sovelletaan käytännössä. Ihmiset kaipaavat motivaatiota ja keskustelua hyvinvoinnista. Meidän luentojen tarkoituksena on herätellä ja kirkastaa juurtuneita ajatusmalleja.

Luennot pohjautuvat tutkittuun tietoon sekä vuosien valmennustyöstä tuomiin kokemuksiin sekä toimiviin käytännön työkaluihin.
Tarjoamme käytännön vinkkejä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Hyvinvointiluennot voidaan järjestää yrityksen tiloissa tai etänä. Luennon sisältö räätälöidään aina yrityksen tarpeisiin ja siitä voidaan kehittää kattavampi workshop kokonaisuus.

Millaisia haasteita teidän työyhteisössä on?
Millaisia kysymyksiä henkilöstö teille esittää?
Millaiset tekijät voisivat lisätä teidän työntekijöiden sitoutuneisuutta, motivaatiota sekä työssä jaksamista?

pyydä tarjous

Luentojen tehtävänä on lisätä ymmärrystä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tärkeydestä sekä sen vaikutuksesta työssä jaksamisessa. Luentojen tehtävä on tarjota uusi näkökulmia, motivoida sekä kannustaa.

Meillä on tietoa, pokkaa ja huumoria. Näistä aineksista taotaan onnistunut luentokokonaisuus teidän toivomastanne aiheesta!

Esimerkkiluentoaiheita: 

Stressi - hyvä vai huono asia?
Stressi on usein ymmärretty väärin.
Sen tehtävänä on vahvistaa motivaatiota sekä suorituskykyä, pitää yllä fokusta sekä lisätä päätöksentekokykyä.
Unen merkitys terveyteen
Kun kuusi tuntia unta yössä ei riitä.
Liian lyhyet yöunet heikentävät tutkitusti palautumista, suorituskykyä sekä työturvallisuutta.
Stressinhallinta ja palautuminen
Kalenteri puuskuttaa eikä vapaa-ajalle jää voimavaroja.
Stressi kanavoidaan usein negatiiviseksi energiaksi. Stressaavien tilanteiden vuoksi työkyky heikkenee, multitasking lisääntyy eikä palautumiselle löydy tilaa.
Hybridityön edut ja haitat
Joustava työ - joustava mieli.
Miten mm. aikatauluttaa ja kalenteroida liikunta osaksi arkea ja lisätä sen avulla työtehokkuutta.
Liikunnan vaikutus kokonaisvaltaiseen terveyteen
Edistä hyvinvointia yksinkertaisin keinoin.
Liikunnan avulla mm. edistät palautumista, hallitset stressiä, edistät toimintakykyä sekä vahvistat elimistön puolustusreaktioita.
Miksi muutoksen tekeminen on vaikeaa?
Jotta jokin voi muuttua, täytyy jotain muuttaa.
Uusien tapojen juurtuminen vaatii sitoutumusta, määrätietoisuutta sekä aitoa halua muuttaa asioita kestävämpään suuntaan.
Kurita jatkuva kiireen tunne
Kun rentous ei ole enää edes sana.
Promotoimme kiirettä jatkuvasti. Sanan ympärillä leijuu myös ihannointia. Todellisuudessa Italialainen parkkeeraus malli kalenterissa ei ole kestävää. On opeteltava hyväksymään elämän keskeneräisyys sekä muuttamaan ajatusmallia toisenlaiseksi.