Miten ratkomme työelämän kriisejä?

Keskiössä työelämän taidot ja yrityksen sekä yksilön vastuu hyvinvoinnista.

Työelämä, erityisesti tietotyöläisten näkökulmasta on kokenut suuria muutoksia viime vuosien aikana.

Jokaiselta meiltä on vaadittu joustoa ja nopeaa sopeutumista muuttuvissa tilanteissa. Hiljalleen yritysten työkulttuurit ovat alkaneet vakiintumaan ja uudet toimintatavat ovat asettuneet aloilleen.

Hybridityön yleistyessä moni törmää uudenlaisiin haasteisiin, mutta samalla muuttunut työkulttuuri on tarjonnut myös paljon hyvää. Työntekijän vapaampi aikataulu, työrauha ja tehokkaampi ajankäyttö on noussut puheissa esille useaan otteeseen. Toisaalta hybridityö on kaventanut sosiaalista ikkunaa, elämä on kutistettu pieniin kodin lähellä pyöriviin ympyröihin, verkostoituminen työyhteisön sisällä on haastavampaa kuin ennen ja oman tiimin ulkopuoliset kollegat jäävät vieraammiksi.

Uuden ajan työkulttuuri vaatii yksilöltä monipuolisia työelämän taitoja, itsensäjohtamisen kykyä ja oma-aloitteisuutta niin työtehtävien kuin itsestä huolehtimisenkin näkökulmasta katsottuna.

Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu perusasioiden toteutumisesta riittävällä tasolla. 10 pisteen suorituksia ei tarvitse pyrkiä tekemään millään elämän osa-alueella. On tärkeämpää punnita riittävää balanssia palautumisen, levon, liikunnan ja muiden arjen kuormitustekijöiden välillä.

Vähentynyt arkiaktiivisuus ja liikunta, huonot ja katkonaiset yöunet sekä syöminen silloin kun ehtii tai muistaa, tuntuu olevan monen työikäisen suurimpia haasteita. Jatkuva aikataulupaine ja työtehtävistä toiseen hyppiminen ja fokuksen karkaaminen, tulee myös usein esille keskusteltaessa asiakkaiden kanssa.

Miten edetä hyvinvointiviidakossa, jossa sähköpöydät, työterveys sekä liikuntasetelit ovat jo arkipäivää?

Ilman kysymyksiä, ei ole vastauksia. Pohdi alla olevia kysymyksiä ja mieti, miten teemat toteutuvat teidän yrityksessänne.

Tässä muutamia vinkkejä hyvinvoinnin tueksi:

Yritys - yritysjohto

Johda esimerkillä, promota hyvinvointilipun alla. Kannusta yksilöitä ja tiimejä.

Tarjoa "vapaalippu" liikuntaan työpäivän aikana?

Innosta työyhteisöä liikunnallisilla haasteilla tai motivoivilla luennoilla.

Järjestä tiimiä yhteen hitsaavia kokemuksia.

Johda sosiaalisesti älykkäällä tavalla, kuule ja kuuntele.

Yksilö - koko henkilöstö

Pohdi omaa motivaatiota ja omia arvoja hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta.

Elä arvot todeksi ja tee aktiivisesti arvojesi mukaisia valintoja.

Tue toveria.

Hyödynnä yrityksen tarjoamat liikunnalliset edut.

Esitä rohkeasti omia ideoita yrityksessä.

FysioFactor Business tarjoaa motivoivia, tutkittuun tietoon ja ammattivuosien tuomaan kokemukseen perustuvia leuntoja, joissa yrityksen toiveet ovat huomioitu. Luennon tehtävänä on motivoida, innostaa, kannustaa, pysähtyä tärkeä ja merkityksellisen asian äärelle, aiheuttaa pohdintoja oman pään sisällä sekä koko tiimin kesken. Luennon tehtävänä on lisätä tietoisuutta ja tarjota helppoja vinkkejä hyvinvoinnin tueksi.

Lisäksi tarjoamme erilaisia uniikkeja, liikunnallisia ja tiimihenkeä lisääviä palveluita osaksi tiimi- tai tyhypäiviä.

Missionamme on saada työikäiset ihmiset innostumaan liikunnasta jaitsestään huolehtimisesta.

Yritysorganisaatiot menestyvät ihmisten kautta.

Hyvinvoiva yksilö on hyvinvoivan yrityksen peili!