Voimavaravalmennus

Edistä henkilöstön hyvinvointia ja paranna työkykyä

Ennakoi työkykyriskit voimavaravalmennuksen avulla

Hyvinvoiva työntekijä on tuottavampi ja puhutaan, että jokainen euro jonka hyvinvointiin panostaa tulee kuusinkertaisena takaisin. 

Voimavaravalmennus pureutuu stressiin, palautumiseen, uneen ja liikuntaan. Valmennuksen tavoite on saada yksilö tunnistamaan stressaavat tekijät ja tilanteet, jotka heikentää voimavarojen riittävyyttä. Valmennuksessa opetellaan uusia toimintatapoja, jotka lisäävät jaksamista arjessa.

Voimavaravalmennuksen avulla pääsemme kiinni yksilön kuormituksen juurisyihin ja henkilökohtaisen tai ryhmävalmennuksen avulla voimme ennaltaehkäistä mahdollista ylikuormitusta tai burnouttia.

Valmennuksemme pohjautuvat näyttöön perustuvaan tutkittuun tietoon, sekä vuosien kokemuksella hankittuihin käytännön työkaluihin. Valmennuksessa käytetään apuna Firstbeat Life teknologiaa. Firstbeat Life teknologian avulla saat luotettavaa tietoa stressistä, palautumisesta, unesta ja liikunnasta. 3-5 vkr mittainen sydämen sykkeeseen ja erityisesti sykevälivaihteluun perustuva mittaus on helppo suorittaa missä vaan. 

Panostaminen työntekijöiden hyvinvointiin ja terveyteen tuovat yritykselle tutkitusti useita pysyviä etuja.
Muutokset yksilötasolla näkyvät koko organisaation kehittymisenä. Tarjoamme voimavaravalmennusta, jossa jokainen kohdataan kokonaisvaltaisena yksilönä.

Valmennukset toteutuvat yrityksen tarpeet ja toiveet huomioiden joko pienryhmävalmennuksina tai isompina kokonaisuuksina koko yrityksen tai tiimin henkilöstölle. Räätälöimme palvelut yrityksenne ja henkilöstönne tarpeisiin.

Tue jokaista työntekijää

Voimavaravalmennus on matalan kynnyksen palvelu jokaisen työntekijän tarpeisiin. Tuloksekas ja työkykyä ylläpitävä johtaminen ennakoi ja ehkäisee, motivoi sekä kannustaa.

Ennakoi työkykyriskit

Kuukausittaisten yritys- ja ryhmäraporttien avulla seuraamme henkilöstön hyvinvointia. Mittauksen ja ohjauksen avulla tunnistamme mahdolliset riskitekijät ja ennaltaehkäisemme kalliit sairauspoissaolot.

Tiedolla tuloksiin

Valmennuksen avulla saadaan luotettavaa dataa työkykyjohtamisen tueksi. Datan avulla pystymme seuraamaan valmennuksessa määritettyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Varsinaisen valmennuksen punaisena lankana toimii markkinoiden luotettavin Firstbeat Life teknologia.

Mittauksia tehdään suunnitellun ohjelman mukaan säännöllisesti kerran kuukaudessa jotta aktiivisuus pysyy yllä. Toimenpide suositusten avulla tuemme yksilön voimavaroja stressaavissa tilanteissa. Firstbeat mittauksen avulla pystymme seuraamaan tilannetta vuorokauden ympäri. Saamme yritykselle oman company -statuksen, jonka avulla pystymme luotettavasti arvioimaan valmennuksen vaikuttavuutta.

pyydä tarjous

Voimavaravalmennus kokonaisuudet

Voimavaravalmennus LITE

Ryhmävalmennus työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi

Ominaisuudet:

- Firstbeat Life teknologia (stressi-, palautumis-, ja unianalyysit) 
- Kattava yritysraportointi ja ryhmätason raportointi
- Luotettava mittalaite stressin ja palautumisen seurantaan
- Mobiilisovellus jokaiselle käyttäjälle
- Valmennustapaamisia teams tai face to face ryhmässä kuukausittain
- Valmennustapaamisten teemat: tulosten analysointi, palautuminen, uni,  liikunta, stressinhallinta, hyvinvointi arvot
- 1-3 kpl jatkotoimenpidesuosituksia 
- lisäpalveluna joka toinen vko yhteistreeni/chat etäyhteydellä

pyydä tarjous

Voimavaravalmennus HARD

Tue yksilöä!

Ominaisuudet:

- Firstbeat Life teknologia (stressi-, palautumis-, ja unianalyysit) 
- Kattava yritysraportointi ja ryhmätason raportointi
- Luotettava mittalaite stressin ja palautumisen seurantaan
- Mobiilisovellus jokaiselle käyttäjälle
- Joka toinen kuukausi henkilökohtainen tapaaminen 45min etäyhteydellä
- Valmennustapaamisia koko ryhmälle kolme kpl
- Valmennustapaamisten teemat: tulosten analysointi, palautuminen, uni,  liikunta, stressinhallinta, hyvinvointi arvot
- lisäpalveluna joka toinen vko yhteistreeni/chat etäyhteydellä
- mahdollisuus ostaa lisää henk. koht. tapaamisia

pyydä tarjous

Näin etenemme:

Hyvinvointivalmennusta koko työyhteisön tueksi!

Step 1 

Sovitaan valmennuksen sisältö ja kesto, jonka jälkeen keräämme valmennukseen osallistuvien sähköpostiosoiteet Firstbeat Life lisenssin rekisteröinti varten. Jokainen osallistuja lataa itselleen sovelluksen ja mittalaite toimitetaan suoraan kotiosoitteeseen sovellukseen rekisteröitymisen jälkeen.
Pidämme ensimmäisen infotilaisuuden osallistujille etäyhteydellä. 

Step 2 

Jokainen osallistuja suorittaa ensimmäisen 3-5 päivän mittauksen ensimmäisen kahden viikon aikana. Firstbeat Life -sovellus on erittäin helppokäyttöinen ja ohjaa asiakasta askel askeleelta mittauksessa.
Ensimmäisen mittauksen jälkeen asiakas saa tarkat tulokset suoraan sovellukseen. 

Step 3

Pidämme ensimmäisen valmennustapaamisen ryhmässä, jossa käsittelemme palautumiseen liittyviä asioita, sekä Firstbeat Life tulosten tulkintaa. Tässä vaiheessa jokaisella on myös mahdollisuus yksilövalmennukseen, mikäli se kuuluu pakettiin. Osallistujat saavat mitata omalla laitteellaan milloin heille sopii, esimerkiksi kerran kuukaudessa. 

Step 4 

Valmennus jatkuu ennalta sovitun sisällön mukaisesti, esimerkiksi yksi workshop tai luento per kuukausi. Tarvittaessa voimme päivittää tavoitteita ja keinoja työyhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi.
Lisäksi toimitamme anonyymin yritysraportin tuloksista  kuukausittain, mikäli osallistujia on vähintään seitsemän.